Aanleveren bestanden

Alle prijzen van Printgarden zijn gebaseerd op kant-en-klare aanlevering van een High-Res PDF-bestand. Als u een High-Res PDF-bestand aanlevert, kunt u ervan uitgaan dat er geen meerkosten bijkomen. Let dan op het volgende:

 

  • Kleuren in bestanden moeten CMYK zijn.
  • Uw fonts (lettertypen) insluiten of als contouren / outline opslaan.
  • Resolutie van drukwerk 1:1 300 dpi, XL Prints 1:1 72 dpi.
  • Formaten staan per artikel aangegeven, de snijmarge moet minimaal 2 mm en maximaal 5 mm zijn.
  • Gelieve de PDF altijd als hoge Resolutie PDF/X-1a met rondom afloop (snijmarge) en snijtekens te bewaren
  • Zorgt u er verder voor dat alle lettertypen zijn ingesloten.

 

De controle van uw bestanden is geheel gratis, maar er zijn altijd extra kosten als u een bestand stuurt in Word, Excel of open bestanden. Als Printgarden uw bestanden moet omzetten of verbeteren, worden de eventuele meerkosten aan u doorberekend à € 65,- per uur excl. BTW. Hoewel wij de bestanden controleren, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele tekst- zet- of layout fouten. Wij controleren slechts de resolutie van de beelden en het eventueel ontbreken van fonts, snijlijnen, illustraties en beelden, alsmede het formaat tov de opdracht.

 

U kunt uw drukklare bestanden vervolgens uploaden via de link die u ontvangt in uw opdrachtbevestiging. We gebruiken hiervoor de service van wetransfer. Deze dienst is veilig en snel. Wanneer u via de link in uw opdrachtbevestiging het artwork aanlevert komen deze binnen onder uw bestelling en kunnen wij de order snel en efficient verwerken.

 

Heeft u na bovenstaande uitleg nog vragen over het juist aanleveren van bestanden, neem dan contact op met onze studio. Zij helpen u graag verder.