Gegevensverwerking

Printgarden verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Printgarden en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van gegevensanalyses ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over o.a. de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Printgarden.

(zie ook onze Pravacy Statement )